Hotellbokning  from   n° nights 

Salò - Historia

Efter upptäckten av en romersk begravningsplats, kan vi med säkerhet fastställa att Salo` var bebodd redan under romartiden. År 1334 grundade Salo` tillsammans med Riviera området, förbundet la Riperia lacus Garde Brixiensis. De vägrade underordna sig Brescia eller Verona. Man bestämde sig istället att be Venedig`s republik om hjälp, men redan 1350 föll man i Visconti`s händer. 1428 ingick man tillsammans med Riviera området, pånytt i Serenissima (Venedig`s republik). Under dessa år gav man förbundet namnet Magnifica Patria. Vid kriget med Lega di Cambrai, fick Frankrike och Spanien övertaget. 1796 invaderade Napoleon och Magnifica Patria epoken var slut. Efter Campoformio överenskommelsen tog Österrike befälet. 1943 skapades Repubblica Sociale Italiana, känd även under namnet Repubblica di Salo`. Här inrättade ministrarna kontor och i Gargnano hade Il Duce Benito Mussolini sin bostad. Efter andra värdskrigets slut återupptäckte Salo` sig som en turistdestination.

Your holidays on Lake Garda