Hotellbokning  from   n° nights 

Salò - Ekonomi

Den främsta inkomstkällan, liksom för de övriga byarna runt Gardasjön, är turismen. Den började utveckla sig efter andra värlsdkriget. Många besökare är intresserade av kultur och sport. Ytterligare en viktig inkomstkälla är den mekaniska industrin.

Your holidays on Lake Garda